De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Provinciaal Natuurcentrum
paddenstoelen

Mycolim

Wie zijn we?

Mycolim of de Paddenstoelenwerkgroep is een collectief van vrijwilligers en professionelen binnen LIKONA. De werkgroep is opgericht in 1991 en is een onderdeel van de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging (KVMV). Voorzitter is Gut Tilkin.

Wat doen we?

Mycolim werkt rond verschillende deelaspecten.

In kaart brengen van de Limburgse paddenstoelen

In 2003 verscheen de Limburgse paddenstoelenatlas. Hierin wordt een beschrijving gegeven van het voorkomen van 1.660 soorten paddenstoelen in Limburg. Sinds het verschijnen zijn er meer dan 600 nieuwe soorten (soms maar enkele mm groot) gevonden. Deze inventarisatie kan uitgroeien tot een nieuwe geactualiseerde atlas. De verspreidingskaarten uit de eerste atlas kun je raadplegen op de website www.biodiversiteitlimburg.be

Opvolgen van wasplatengraslanden

Wasplaten behoren tot onze mooiste, maar vaak ook zeldzaamste graslandpaddenstoelen. De belangrijkste vindplaatsen zijn gelegen in reservaten of worden met een ondersteuningsovereenkomst beschermd. Het beheer en de soortensamenstelling wordt zo goed mogelijk opgevolgd.

Bosreservatenproject

In samenspraak met het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) worden de Limburgse bosreservaten meermaals bezocht om de paddenstoelen in kaart te brengen.

Activiteitenkalender

De activiteitenkalender is zeer goed gevuld met jaarlijks een 7-tal excursies voor beginners en een 50-tal inventarisaties voor gevorderden.

Basiscursus paddenstoelen

Jaarlijks organiseert Mycolim, in samenwerking met de Limburgse Natuurgidsen, een paddenstoelencursus. Deze bestaat zowel uit binnen- als buitenlessen.

Publicaties

Inventariseren is belangrijk, maar deze resultaten willen we laten zien  Dit doen we in LIKONA Jaarboeken, Sporen, … De Limburgse paddenstoelenatlas verscheen in 2003.

Studiedagen

Elk jaar neemt Mycolim deel aan studiedagen op Vlaams en lokaal niveau zoals bijvoorbeeld de Mycologendag.

mountainbikers
website biodiversiteit in limburg

Nieuws

vrijdag, 19 september 2014
Cover van Milieu & Natuur, herfst 2014, met bomen in herfstkleuren
Het herfstnummer van het driemaandelijks tijdschrift Milieu & Natuur is verschenen, met allerlei interessante milieu- en natuurgerelateerde onderwerpen. Kleine duurzame projecten Naar een...
maandag, 08 september 2014, 16.45 u.
Ingang van een hamsterburcht in stoppelveld voor het ploegen
Al meer dan 15 jaar gaan vrijwilligers van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) op zoek naar hamsters. Deze nachtdieren worden zelden nog "gezien". De typische burchten zijn enkel zichtbaar...

Provinciaal Natuurcentrum is ook social