De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
paddenstoelen

Mycolim

Wie zijn we?

Mycolim of de Paddenstoelenwerkgroep is een collectief van vrijwilligers en professionelen binnen LIKONA. De werkgroep is opgericht in 1991 en is een onderdeel van de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging (KVMV). Voorzitter is Gut Tilkin.

Wat doen we?

Mycolim werkt rond verschillende deelaspecten.

In kaart brengen van de Limburgse paddenstoelen

In 2003 verscheen de Limburgse paddenstoelenatlas. Hierin wordt een beschrijving gegeven van het voorkomen van 1.660 soorten paddenstoelen in Limburg. Sinds het verschijnen zijn er meer dan 1.000 nieuwe soorten (soms maar enkele mm groot) gevonden.

In 2014 zijn er maar liefst 145 nieuwe soorten aan de lijst toegevoegd! Deze inventarisatie kan uitgroeien tot een nieuwe publicatie binnen enkele jaren. Daarvoor worden er regelmatig gebieden bezocht waar weinig tot geen gegevens van bekend zijn.

De verspreidingskaarten uit de eerste atlas kun je raadplegen op de website www.biodiversiteitlimburg.be

Opvolgen van wasplatengraslanden

Wasplaten behoren tot onze mooiste, maar vaak ook zeldzaamste graslandpaddenstoelen. De belangrijkste vindplaatsen zijn gelegen in reservaten of worden met een ondersteuningsovereenkomst beschermd. Het beheer en de soortensamenstelling wordt zo goed mogelijk opgevolgd. Over het soortenrijkste grasland van Vlaanderen verscheen er een uitgebreid artikel in het LIKONA-jaarboek van 2010.

Bosreservatenproject

In samenspraak met het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) worden de Limburgse bosreservaten meermaals bezocht om de paddenstoelen in kaart te brengen.

Activiteitenkalender

De activiteitenkalender is zeer goed gevuld met jaarlijks een 7-tal excursies voor beginners en een 50-tal inventarisaties voor gevorderden.

Basiscursus paddenstoelen

Jaarlijks organiseert Mycolim, in samenwerking met de Limburgse Natuurgidsen, een paddenstoelencursus. Deze bestaat zowel uit binnen- als buitenlessen.

Meer informatie over de basiscursus paddenstoelen in 2016.

Publicaties

Inventariseren is belangrijk, maar deze resultaten willen we laten zien  Dit doen we in LIKONA-jaarboeken, Sporen, … De Limburgse paddenstoelenatlas verscheen in 2003.

Studiedagen

Elk jaar neemt Mycolim deel aan studiedagen op Vlaams en lokaal niveau zoals bijvoorbeeld de Mycologendag.

Versterk ons team, word LIKONA-vrijwilliger - 25 jaar LIKONA, Provinciaal Natuurcentrum - mannen met kijkers tegen achtergrond met opgaande zon
25 jaar LIKONA - Wat is LIKONA? - Provinciaal Natuurcentrum - Op de achtergrond: blauwe hemel met wolkjes en boomkruinen

Nieuws

woensdag, 06 april 2016
mensen van bijenwerkgroep Aculea op zoek naar bijen in natuurgebied het Wik
Aculea, de bijenwerkgroep van Natuurpunt, onderzoekt de bijenproblematiek én brengt deze onder de aandacht. Talrijke vrijwilligers delen ervaringen uit en helpen elkaar bij het op naam brengen van...
dinsdag, 19 januari 2016
LIKONA contactdag 16 januari 2016 - Provinciaal Natuurcentrum - www.likona.be - 25 jaar LIKONA
Met 600 aanwezigen op de LIKONA-contactdag van 16 januari 2016 werd het feestjaar "25 jaar LIKONA" goed ingezet. De natuurliefhebbers kregen heel wat interessante informatie tijdens de...
woensdag, 13 januari 2016
LIKONA jaarboek 2014 - nr. 24 - weidelandschap bij zonsondergang, met bomen op de achtergrond
Het 24ste LIKONA-jaarboek is voorgesteld. Het is ook nu weer een unieke verzameling artikelen over natuurstudie in onze provincie geworden, geschreven door specialisten. Het jaarboek telt 100 pagina’s...