De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
paddenstoelen

Mycolim

Wie zijn we?

Mycolim of de Paddenstoelenwerkgroep is een collectief van vrijwilligers en professionelen binnen LIKONA. De werkgroep is opgericht in 1991 en is een onderdeel van de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging (KVMV). Voorzitter is Gut Tilkin.

Wat doen we?

Mycolim werkt rond verschillende deelaspecten.

In kaart brengen van de Limburgse paddenstoelen

In 2003 verscheen de Limburgse paddenstoelenatlas. Hierin wordt een beschrijving gegeven van het voorkomen van 1.660 soorten paddenstoelen in Limburg. Sinds het verschijnen zijn er meer dan 1.000 nieuwe soorten (soms maar enkele mm groot) gevonden.

In 2014 zijn er maar liefst 145 nieuwe soorten aan de lijst toegevoegd! Deze inventarisatie kan uitgroeien tot een nieuwe publicatie binnen enkele jaren. Daarvoor worden er regelmatig gebieden bezocht waar weinig tot geen gegevens van bekend zijn.

De verspreidingskaarten uit de eerste atlas kun je raadplegen op de website www.biodiversiteitlimburg.be

Opvolgen van wasplatengraslanden

Wasplaten behoren tot onze mooiste, maar vaak ook zeldzaamste graslandpaddenstoelen. De belangrijkste vindplaatsen zijn gelegen in reservaten of worden met een ondersteuningsovereenkomst beschermd. Het beheer en de soortensamenstelling wordt zo goed mogelijk opgevolgd. Over het soortenrijkste grasland van Vlaanderen verscheen er een uitgebreid artikel in het LIKONA-jaarboek van 2010.

Bosreservatenproject

In samenspraak met het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) worden de Limburgse bosreservaten meermaals bezocht om de paddenstoelen in kaart te brengen.

Activiteitenkalender

De activiteitenkalender is zeer goed gevuld met jaarlijks een 7-tal excursies voor beginners en een 50-tal inventarisaties voor gevorderden.

Basiscursus paddenstoelen

Jaarlijks organiseert Mycolim, in samenwerking met de Limburgse Natuurgidsen, een paddenstoelencursus. Deze bestaat zowel uit binnen- als buitenlessen.

Publicaties

Inventariseren is belangrijk, maar deze resultaten willen we laten zien  Dit doen we in LIKONA-jaarboeken, Sporen, … De Limburgse paddenstoelenatlas verscheen in 2003.

Studiedagen

Elk jaar neemt Mycolim deel aan studiedagen op Vlaams en lokaal niveau zoals bijvoorbeeld de Mycologendag.

Op de voorgrond:kind met aerosolmasker voor de mond Op de achtergrond: in de tuin stookt grootvader afval op in een ton

Nieuws

woensdag, 25 maart 2015
Milieu & Natuur - jg 17 nummer 1 - Beste wensen voor 2015 - Groot en klein nieuws!
De lente-editie van het driemaandelijks tijdschrift over het provinciaal Milieu- en Natuurbeleid is verschenen, met heel wat nieuws over de campagne "Limburg wild van bijen": interview met...
vrijdag, 13 maart 2015
deelnemers kijken en luisteren naar presentatie over wilde bijen op 10 maart 2015
Op 10 maart ging de vorming rond wilde bijen van start, georganiseerd door de provincie Limburg in samenwerking met Natuurpunt Educatie. Drie theorielessen en twee excursies leiden de deelnemers...